Leden bijeenkomst 7 april jl.

De opkomst was groot tijdens de ledenbijeenkomst, aan boord van het Noorse schip ‘Christian Radich’, maar liefst 151 personen luisterden aandachtig naar het woord van Arjen Mintjes, directeur Maritieme Academie Harlingen en bestuurslid Stichting Harlingen Sail. Nadat Laura Galema haar ervaring als trainee van The Tall Ships Races Harlingen 2014 deelde gaf zij het woord aan Frits Wester, lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Harlingen Sail die officieel het startschot gaf voor de Trainee wervingscampagne.

Inmiddels hebben we, na de Vlootdag op zaterdag 8 april al bijna 100 inschrijvingen! De stand waar o.a. ook de bestuursleden van The Frisian Tall Ships Club vertegenwoordigd waren was een succes! Tall Ships Races Harlingen 2018, here we come!

Fotocredits: www.fotografiedorus.nl